لوله های API سپاهان

ردیفسایزقیمت (تومان)تاریخ به روزرسانی قیمت
011/2 اینچ19000099/09/15
023/4 اینچ24800099/09/15
031 اینچ33800099/09/15
041/4 1 اینچ51000099/09/15
051/2 1 اینچ60300099/09/15
062 اینچ77500099/09/15
071/2 2 اینچ100000099/09/15
083 اینچ119000099/09/15
094 اینچ154000099/09/15