لوله های API سپاهان

ردیفسایزقیمت (تومان)تاریخ به روزرسانی قیمت
011/2 اینچ19500099/08/06
023/4 اینچ25000099/08/06

031 اینچ34500099/08/06
041/4 1 اینچ54000099/08/06
051/2 1 اینچ61500099/08/06
062 اینچ82000099/08/06
071/2 2 اینچ105000099/08/06
083 اینچ120000099/08/06
094 اینچ160000099/08/06